"

ד"ר בירי רוטנברג, הכשרה טיפולית והשכלה אקדמית:
 

1997 - 2001 תואר בוגר (B.A) בפסיכולוגיה ותולדות האמנות באוניברסיטה העברית הר-הצופים בירושלים. כמו כן, השלמות לתואר בוגר בחוג לספרות באוניברסיטת חיפה.

2005 - 2002 תואר שני (M.A)  בביבליותרפיה, הפקולטה לחינוך-בהצטיינות, באוניברסיטת חיפה. נושא התיזה: ביטויי קתרזיס ביומני מתבגרות, בהנחיית פרופ' עמנואל ברמן ופרופ' שפרה שינמן.

2010 - 2006 תואר שלישי (Ph.D), בביבליותרפיה, הפקולטה לחינוך, באוניברסיטת חיפה. הנושא: כתיבת אימהות ברשת - נרטיבים של אימהות בבלוגים של אימהות בישראל, בהנחיית פרופ' עמנואל ברמן ופרופ' שפרה שינמן.

2013 - White Institute לפסיכיאטריה, פסיכואנליזה ופסיכולוגיה,  סמינר קיץ בפסיכואנליזה ופסיכולוגיה בניו-יורק.

2014 - 2012 לימודי פוסט-דוקטורט Post Doc במכון Hall studies for the humanities באוניברסיטת קנזס, ארה"ב.

2016 - 2015 ,2011  לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, תעודת פסיכותרפיסטית בגישה פסיכואנליטית, מרכז ויניקוט בישראל.

2021 - 2018 הכשרה בפסיכואנליזה התייחסותית במכון שיח, מכון לייעוץ וטיפול בפסיכותרפיה התייחסותית.

ד"ר בירי רוטנברג רוזלר, ביבליותרפיסטית

ספרים ומאמרים מומלצים לקריאה בתחום הביבליותרפיה:


אדיר כהן. (1995). הדף המפוכח- כתיבה תרפיה הלכה למעשה. תל אביב: אמציה.


זיגמונד פרויד. (1908). המשורר וההזייה. מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה ומסות אחרות. תל אביב: דביר.


עמנואל ברמן, (1987). פסיכואנליזה וספרות, בחיפוש אחר נקודות מפגש. שיחות, כרך 1 (3 207- 217 ).


רחל צורן (2009 ) חותם האותיות, הוצאת כרמל.


רחל צורן (2005) הקול השלישי, הוצאת כרמל. 


רחל צורן (2005). מבוא לביבליותרפיה. בתוך א. אור וד. אמיר (עורכות) בשפה אחרת, תרפיה באמנויות- סיפורי טיפול(235-233). מושב בן שמן: הוצאת מודן.


רות שטיין,(1988). הדו שיח האנליטי כטקסט נכתב ונקרא. שיחות, כרך 2(3 239-233.)


E. Berman (Ed.), (1993). Essential Papers on Literature and Psychoanalysis, New York: New York University Press.

G. Bolton, S. Howlett, C. Lago & J. K. Wright (Eds). 2004. Writing Cures- An Introductory Handbook of  Writing in Counseling and Therapy. (pp.142-150). Hove and New York: Brunner-Routledge.

 

הוראה אקדמאית

 

לתת למילים הכתובות לעשות - כתיבה תרפיה:

הקורס עוסק במלאכת הכתיבה כביטוי של שחרור המעניק לכותב את האפשרות לחדור אל נבכי נפשו, להשמיע את קולו הפנימי והקונפליקטים בקרבו. במהלך הקורס נתנסה בכוחה המרפא של הכתיבה הטמון בהיותה זמינה לכל כותב על פי סגנונו וקצב כתיבתו האישי, באופן המאפשר לו להתבונן בחייו. הדיון בקורס מתמקד בתהליכים הפיסיולוגיים-רגשיים-קוגניטיביים המתרחשים בכתיבה וביישומם בשדה הטיפולי. הקורס מדגים את הן את ההיבטים התיאורטיים והן את השימוש המעשי והכלים הטיפוליים של תחומי הכתיבה תרפיה באמצעות הנושאים: כתיבה יומנית, כתיבה וטראומה, כתיבת נשים, תהליכי כתיבה באינטרנט, כתיבה נרטיבית.  


ביבליותרפיה בראי התפתחותי:

הקורס עוסק בטיפול בביבליותרפיה מתוך הפריזמה התפתחותית. במהלך הקורס נתוודע לתיאוריות התפתחותיות פסיכואנליטיות: פרנצי, קליין, ויניקוט, אוגדן, בנג'מין וכן למושגים התפתחותיים המכוננים את העצמי כסובייקט. נתרגם את התיאוריה הפסיכואנליטית ההתפתחותית לכדי עבודה מעשית עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים בתחום הביבליותרפיה. תהליך הלימוד בקורס נעשה הן באופן חוויתי בהסתמך על תהליכי קריאה סובייקטיביים בטקסטים מגוונים והן באופן תיאורטי.

 

 

משחקיות ונרטיב בביבליותרפיה:

הקורס עוסק במרחב המשחקי של חדר הטיפולים ובנרטיב האישי/ קבוצתי/ משפחתי המהדהד מתוכו. במהלך הקורס נתנסה הן ברקע התיאורטי לטיפול במשחק ונרטיב והן בהתנסות אישית וקבוצתית של חוויית המשחק הסימבולי, משחקי קופסא ומשחקי תנועה. הדיון בקורס מתמקד בטקסטים ספרותיים ויומיומיים המדגימים יכולות משחקיות, כך שנתוודע ליכולות המשחקיות של ילדים ושל מבוגרים בשדה הטיפולי. הקורס מדגים את השימוש המעשי של הטיפול באמצעות משחק ואת חיבורו להבנה הנרטיבית של שפת הביבליותרפיה. 

 

 

עבודה ביבליותרפויטית עם הורים:

הקורס עוסק בתחום העבודה הטיפולית עם הורים המשיק לתחום הטיפול בילדים ומתבגרים. בקורס נדון בסוגי טיפול שונים כגון טיפול פרטני וטיפול דיאדי, באופנים בהם ניתן לשלב עבודה טיפולית מיטיבה עם ההורים. דרך מאמרים, סיפורי טיפול, וטקסטים שונים נתוודע לעבודה הטיפולית מול האב, האם וזוג ההורים. דרך סימולציות שונות המבוססות על טקסטים ספרותיים נתנסה בהדרכות הורים, פגישות פרטניות עם האם ועם האב. כמו כן, נדון בתרומה הייחודית של תחום הביבליותרפיה לעבודה הטיפולית עם ההורים.

ד"ר בירי רוטנברג, רחוב כצנלסון 104, גבעתיים   0544989193